Vásárlói információk

Vásárlói információk

 Vásárlói információk

 

 vásárlói információk

Üzletszabályzat

Termékek
Árak
Rendelkezésre állás
Fizetési módok
Bankkártyás fizetés
Házhozszállítás
Garancia, szerviz
Vásárlástól való elállás
Webáruház használata
Adatvédelem
Süti/Cookie
Felelősségkorlátozás
Üzemeltető adatai, elérhetőségek
 

Termékek

A graphax.hu mindent elkövet annak érdekében, hogy az oldalain található termékek ismertetői a gyártó által megadott értékeknek megfeleljenek. Minden igyekezetünk ellenére azonban előfordulhatnak elírások. Ezért az oldalon feltüntetett termékleírások és képek tájékoztató jellegűek. Az esetleges elírásokért nem tudunk felelősséget vállalni. Az oldalon megtalálható termékek márkanevei és márkajelzései a termékek minél alaposabb leírására és vizuális megjelenítésére szolgálnak. A márkanevek és márkajelzések tulajdonjoga a jogos tulajdonosait illeti.

Árak

A graphax.hu oldalon található árak: nettó + 27% áfával növelt = bruttó kiskereskedelmi árak. Egyes termékeink árai induló készlet és kiegészítők nélkül értendők. Egyes akciós termékeink árai üzemeltetési megállapodással érvényesek. Termékeink árai tartalmazzák a csomagolás költségét. Az árváltozás jogát fenntartjuk. A webáruházban feltüntetett árak csak és kizárólag a webáruházban történő vásárlás (interneten keresztül történő megrendelés) esetén érvényesek.

Rendelkezésre állás

Ha a rendelés beérkezését követően azt állapítjuk meg, hogy a megrendelt termék nincs raktáron, és/vagy nem rendelhető státuszú akkor jogunkban áll helyette egy hasonló minőségű és értékű árut vagy szolgáltatást felajánlani, vagy a szerződéstől visszalépni.
Amennyiben a megrendelés leadását követően a termék árváltozása állapítható meg, a változásról az áru kiküldése előtt a graphax.hu webáruház kötelezi magát, hogy értesíti a vevőt, aki ezáltal jogosult a szerződéstől visszalépni.

Fizetési módok

Fizethet nálunk:
- átutalással
- bankkártyával
- az üzletünkben való átvétel esetén készpénzben, átutalással (bankszámlaszámunkra történő befizetéssel a telephelyünk mellett található OTP Bankfiókban, ahol OTP bankkártya automatát is talál)
- házhozszállítás kérése esetén a futárnak készpénzben utánvétellel

Bankkártyás fizetés

otpbank

A graphax.hu webáruház részére az OTP Bank Nyrt. biztosítja a bankkártya elfogadás lehetőségét, biztonságos, SSL protokolt haszáló bankkártya elfogadó rendszere által.
Bankkártyás fizetéskor Önt átirányítjuk az OTP Bank fizetőoldalára, és a fizetés közvetlenül az OTP Bank által üzemeltetett, a nemzetközi kártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint működő oldalon történik, és nem a graphax.hu webáruház oldalán.
graphax.hu webáruház az Ön bankkártya, illetve a mögötte álló bankszámla adatainak, a bankkártya számának, lejárati dátumának semmilyen formában nincs birtokában, abba betekintést nem nyerhet.

A bankkártyával történő fizetéshez az alábbi adatokra lesz szüksége, kérjük, készítse elő bankkártyáját:

Áruházunkban az alábbi bankkártya típusokkal fizethet:

 visa visa electron  mastercard mastercard maestro american express

Bankkártyás fizetés esetén az árut, csak a megrendelést leadó bankkártya tulajdonosa veheti át, amit átvételkor személyi okmányának felmutatásával igazol.

Házhozszállítás

Termékeink házhozszállítását futárszolgálat végzi.
Érvényesített rendelése 72-96 órán belül érkezik meg. A futárszolgálat munkatársai csak munkanapokon dolgoznak.
A 10 óra előtt beérkezett, kifizetett és érvényesített rendeléseket még aznap elindítjuk.

Termékeink árai tartalmazzák a csomagolás költségét.

Szállítási költségek:

 

Csomagsúly Szállítási díj  
0 - 20 kg
2 384 Ft
20 - 40 kg
2 980 Ft
40 - 60 kg
3 980 Ft
60 - 100 kg
5 584 Ft
100 kg felett
11 984 Ft

Fenti díjak nem tartalmazzák a 25% áfa-t.
A vevő biztosítja a kiszállított termék átvételét és a kiszállított termék átvételét a szállítólevélen aláírásával igazolja. A vevőnek az átvételkor meg kell győződnie arról, hogy az általa megrendelt terméket szállították-e részére, illetőleg a kiszállított termék(ek) mennyiségben és szemmel láthatóan minőségben megfelel(nek) a megrendelésének. Esetleges kifogását a vevőnek haladéktalanul jeleznie kell a szállítónál és a graphax.hu webáruház felé.

Bankkártyás fizetés esetén az árut, csak a megrendelést leadó bankkártya tulajdonosa veheti át, amit átvételkor személyi okmányának felmutatásával igazol.

Amennyiben a vevő a kiszállított terméket nem veszi át, a sikertelen, illetve az ismételt kiszállítás költsége is őt terheli.

A házhozszállításra vonatkozó feltételek csak és kizárólag a webáruházban történő vásárlás (interneten keresztül történő megrendelés) esetén érvényesek.

Garancia, szerviz

A gyártók általában legalább 1 év garanciát vállalnak a termékekre.
A termékek garancialevelén megtalálható a garancia időtartama és garanciális szervizek elérhetősége.
3 ill. 5 év garanciájú termékek esetében a garancia üzemeltetési megállapodáshoz kötött.
A garancia érvényesítéséhez kérjük minden esetben őrizze meg a termékhez kapott garancialevelet és/vagy számlát.
A terméket a szerviz csak ezen papírokkal és a termékhez tartozó eredeti kiegészítőkkel és tartozékokkal együtt tudja csak bevizsgálásra átvenni.

A termékek többféle garanciával rendelkezhetnek:

  1. Azon termékek garanciális javítását vagy cseréjét, amire a graphax.hu vállalja a garanciát, azt a graphax.hu intézi. A hibás darabot szakszervizben bevizsgáltatja, majd szükség esetén elvégzi a javítási munkát.
  2. Ha a termékre a gyártó, vagy az importőr vállal garanciát, akkor annak javítását szakszerviz látja el. Ekkor a termék mellé adott, gyártói garanciapapíron feltüntetett szervizzel kell felvennie a kapcsolatot. Ilyen gyártói garancialevéllel rendelkező termékeket sajnos nem áll módunkban bevizsgálni, javítani, cserélni. Garanciális javításokra kizárólag a gyári garanciajegyen feltüntetett szakszervizek jogosultak.

A graphax.hu minden esetben arra törekszik, hogy a garanciális eszközök cseréjét, javítását szakszerűen, a legrövidebb idő alatt megoldja.

Nem érvényesíthető a garanciális igény, ha a hiba a rendeltetésellenes vagy a szabályban, illetve kezelési útmutatásban foglaltaktól eltérő használat, szakszerűtlen szállítás vagy tárolás eredménye, vagy a terméken kívül álló ok következménye, vagy a terméket más már javította, illetve ha a javítás lehetetlenné válik a gyártó, az értékesítő vagy a szerviz működési körén kívül álló okból.

A fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézése tekintetében a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadók.

49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet

a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről

A Polgári Törvénykönyv módosításáról és egységes szövegéről szóló 1977. évi IV. törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1978. évi 2. törvényerejű rendelet 22. §-ában foglalt felhatalmazás alapján - az igazságügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § A fogyasztói szerződés (a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény, a továbbiakban: Ptk. 685. §-ának e) pontja) hibás teljesítése miatt, vagy jogszabályon alapuló jótállás keretében érvényesített kifogás intézése során e rendelet szabályai szerint kell eljárni, azoktól a fogyasztó hátrányára eltérni nem lehet.

2. § Ha a fogyasztó szavatossági igényt kíván érvényesíteni a fogyasztói szerződés tárgyát képező szolgáltatást nyújtó forgalmazóval (a továbbiakban: forgalmazó) szemben, a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot.

3. § (1) A forgalmazó a fogyasztó kifogásáról jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti:

a) a fogyasztó nevét, címét,

b) a fogyasztási cikk (a továbbiakban: áru) megnevezését, vételárát,

c) a vásárlás időpontját,

d) a hiba bejelentésének időpontját,

e) a hiba leírását,

f) a fogyasztó által érvényesíteni kívánt igényt,

g) a kifogás rendezésének módját.

(2) Ha a kifogás rendezésének módja a fogyasztó igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben meg kell adni.

(3) A jegyzőkönyv másolatát a fogyasztónak át kell adni.

(4) Ha a forgalmazó a fogyasztó igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb három munkanapon belül köteles értesíteni a fogyasztót.

4. § (1) A forgalmazó köteles a fogyasztót tájékoztatni arról, hogy a kijavítást vagy kicserélést a Ptk. 306. §-ának (2) bekezdése értelmében - az áru tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni.

(2) A forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

5. § Javításra az árut elismervény ellenében kell átvenni. Az elismervényen fel kell tüntetni a fogyasztó nevét és címét, az áru azonosításához szükséges adatokat, az áru átvételének idejét, és azt az időpontot, amikor a fogyasztó a kijavított árut átveheti.

6. §

7. § (1) Ez a rendelet 2003. szeptember 1-jén lép hatályba.

(2)-(3)

Vásárlástól való elállás

A vevőnek jogában áll, a megrendelést követően, de még a kiszállítás előtt a vásárlástól elállni. Ez esetben az elállás okán a vevőnek fizetési kötelezettsége nincs. A lemondást jelezheti e-mailen, telefonon és személyesen is.

A vevő az áru átvételét követő nyolc munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet 4. és 5.§ szerint.

A vevő az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. A terméket eredeti, sértetlen állapotban kell a számlával együtt visszajuttatnia címünkre. A graphax.hu webáruház kizárólag sérülésmentes, hiánytalan tartalmú és csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat megtéríteni. Az elállási jog gyakorlása semmilyen többletköltséget nem jelent a vásárló számára, a termék visszajuttatásáról azonban a vevőnek kell gondoskodnia. A vevő elállása esetén a graphax.hu webáruház az áru ellenértékét haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríti.

A vevőnek nincs elállási joga CD / DVD lemez vásárlása esetén, mivel ez esetben a jogdíjak kifizetésre kerültek. Ez alól kivétel, ha a vásárló az eredeti csomagolásban (sértetlen celofán csomagolásban) juttatja vissza a CD / DVD lemezt.

17/1999. (II.5.) Kormányrendelet 4. és 5.§

4. § (1) A fogyasztó a szerződéstől nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat.

(2) A fogyasztó az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette, szolgáltatás nyújtása esetében pedig, amikor a szerződést megkötötte, feltéve, hogy az értékesítő a 3. § szerinti tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

(3) Ha az értékesítő nem tesz eleget a 3. § szerinti tájékoztatási kötelezettségének, a fogyasztó az elállás jogát az áru átvételének napjától, szolgáltatás nyújtása esetében pedig a szerződés megkötésének napjától számított három hónapon belül gyakorolhatja.

(4) Ha a 3. § szerinti tájékoztatásra a (3) bekezdésben meghatározott három hónapon belül sor kerül, a fogyasztó számára az elállásra nyitva álló nyolc munkanapos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a tájékoztatót kézhez kapta.

(5) Az értékesítő köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni. A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli. Az értékesítő azonban követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

5. § A felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja a 4. § szerinti elállási jogot

a) szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha a nyolc munkanapos elállási határidő lejárta előtt az értékesítő a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte;

b) olyan áru értékesítése, illetve szolgáltatás nyújtása esetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac értékesítő által nem irányítható ingadozásától függ;

c) olyan áru értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó;

d) hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a fogyasztó felbontotta;

e) hírlap, folyóirat és időszaki lap terjesztésére vonatkozó szerződés esetében;

f) szerencsejáték-szerződés esetében.

Webáruház használata

Regisztráció

A graphax.hu webáruházban csak regisztrált felhasználók vásárolhatnak. A regisztráció az első megrendelés elküldése közben is létrehozható.

A regisztráció írásban, egy adatlap kitöltése és elküldése útján történik, és feltétele, hogy a felhasználó a jelen üzleti szabályzatot elfogadja, és annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismerje el. A vevőszolgálat a sikeres regisztrációt e-mailben visszaigazolja. A graphax.hu webáruház jogosult azonban visszautasítani bármely regisztrációs igényt, amennyiben a felhasználó valótlan vagy hiányos adatokat ad meg a regisztrációs űrlapon (pl. nincsenek feltüntetve a szállításhoz szükséges adatok), vagy az adatokból, illetve a körülményekből arra következtethet, hogy a regisztráció célja nem a weboldal rendeltetésszerű használata. graphax.hu webáruház. jogosult továbbá a regisztrációt törölni, amennyiben a weboldal használata (böngészés, illetve vásárlás esetén) a felhasználó, vevő részéről visszaélést, jogellenes magatartást vagy cselekményt észlel.

A regisztrált felhasználó regisztrációját bármikor írásban, a graphax.hu webáruház küldött email útján megszüntetheti.

A regisztrált felhasználó a "Bejelentkezés" ablakban a felhasználó nevének és jelszavának helyes beirása után a saját adatait, szállítási adatait módosíthatja illetve törölheti. Amennyiben a belépéshez szükséges adatait elfelejtette, az "Elfelejtett jelszó?" menüpont alatt új jelszót igényelhet, melyet a regisztráció során megadott e-mail címre küld el a rendszer részére.

A regisztrált felhasználó a regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy kifejezett tiltakozása hiányában a graphax.hu webáruház részére a hírleveleket, illetve az akciókról szóló értesítéseket elektronikus formában megküldje. A regisztrált felhasználó a graphax.hu webáruháznak küldött emailben jelezheti, ha nem kívánja ezeket a szolgáltatásokat igénybe venni.

A regisztrált felhasználó csak saját nevében vásárolhat, illetve járhat el. Gazdálkodó szervezet esetében az arra jogosult, vagy felhatalmazott személy járhat el.

A regisztrált felhasználó mindazon szolgáltatások igénybevételére jogosult, amelyeket a regisztráció során megjelölt.

A regisztráció a vevő és a graphax.hu webáruház közötti távollévők között kötött szerződésnek minősül, melynek nyelve magyar. A szerződés csak elektronikusan kerül iktatásra.

Megrendelés

A vevő a megrendelését a termékek virtuális kosárba helyezésével állíthatja össze.
A termék alatti "Kosárba" gombra kattintva lehet feladni a megrendelést. A kosárban a kiválasztott termékeket látja.
Ha valamely terméket szeretné eltávolítani a kosárból kattintson a "töröl" gombra.
Ha még válogatna terméket kattintson a "Vissza, még válogatok" gombra.
Amennyiben nem szeretne több terméket válogatni kattintson a "Megvásárolom" gombra.
A következő oldalon adható meg vagy, módosíthatók a számlázási / szállítási adatok, kiválasztható a fizetési mód, és lehetőség van egyéb közlemény megadására. Lehetőség van eltérő szállítási és számlázási cím megadására is.
A vásárláshoz a regisztrált felhasználónak el kell fogadnia a "Vásárlói információk" menüpontban található feltételeket.
Ezután az "Elküldöm a rendelést" gombra kattintva küldheti el rendelését.
Attól függően, hogy milyen fizetési módot választott, a következő oldalon küldjük az átutaláshoz szükséges adatokat, ill. átirányítjuk az OTP felületére. A sikeres bankkártyás fizetés után (lsd. Bankkártyás fizetés), fizetését rögzítve visszairányítjuk oldalunkra.
A megrendelés adatairól (megrendelt termék adatai, árak, számlázási-, és szállítási cím) a graphax.hu webáruház automatikus, megrendelést visszaigazoló e-mailt küld. Amennyiben szükséges, munkatársunk rövid időn belül e-mail-ben vagy telefonon megkeresi a vevőt.
A megrendelésre vonatkozó feltételek csak és kizárólag a webáruházban történő vásárlás (interneten keresztül történő megrendelés) esetén érvényesek.

Adatvédelem

A graphax.hu webáruház számára kiemelt fontosságú a rendelkezésére bocsátott személyes adatok védelme. Elkötelezi magát a felhasználók és, vevők személyes adatainak oly módon történő kezelése mellett, amely a vonatkozó érvényes jogszabályoknak és minőségirányítási szabályzatának megfelelve járul hozzá a biztonságos internetezés és vásárlás lehetőségének megteremtéséhez. Ennek megfelelően a graphax.hu webáruház elkötelezte magát, hogy a felhasználók és vevők adatait a mindenkori hatályos jogszabályi előírásokat és a saját minőségirányítási szabályzatát megtartva kezeli, és ezáltal hozzájárul a biztonságos internetezés és vásárlás lehetőségének megteremtéséhez.

A megrendelések teljesítéséhez szükséges, alvállalkozók részére történő adatszolgáltatást leszámítva a graphax.hu webáruház az általa kezelt adatokat harmadik félnek nem adja át. Az alvállalkozók a graphax.hu webáruház által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak felhasználni, illetve harmadik személyeknek átadni.

Néhány kiemelt fontosságú jogszabály:

1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról,
1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről,
2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.
Az adatokat minden módon védi a graphax.hu webáruház, különösen a jogosulatlan hozzáférés, nyilvánosságra hozatal, megváltoztatás, törlés, megsemmisülés ellen mind a hálózati kommunikáció (tehát online adatkezelés) során, mind az adatok tárolása, őrzése (tehát offline adatkezelés) során.

A személyes adatokhoz csak az illetékes munkaköröket betöltő személyek férhetnek hozzá - magas szintű hozzáférési kontrollok alkalmazása mellett.

Kizárólag olyan adatot kér a graphax.hu webáruház a regisztráció során, melyek a megrendelések teljesítéséhez, a vásárlás lebonyolításához elengedhetetlenül szükségesek.

A regisztrációkor, vásárláskor adatbázisunkban rögzítésre került adatokat a graphax.hu webáruház saját belső felhasználására, statisztikák készítése céljából elemezheti.

A felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a graphax.hu webáruház a személyes adatait a fent meghatározott cél érdekében kezelje, feldolgozza, tárolja.

A felhasználó tudomásul veszi a tájékoztatást, hogy az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor módosíthatja, illetve visszavonhatja, továbbá kérheti személyes adatai helyesbítését, törlését, tájékoztatást kérhet az adatkezelésről.

Az oldalakon számos más szolgáltatóval való kapcsolatra van lehetőség a linkeken keresztül. Ezekre történő ugráskor átkerülnek más szolgáltatók által fenntartott oldalakra, ahol a személyes adatok kezelésére nincs befolyása a graphax.hu webáruháznak. A graphax.hu webáruházat továbbá semmiféle felelősség nem terheli a kapcsolódó weboldalakon közzétett információk és adatok tekintetében.

Süti/Cookie

graphax.hu oldal a jobb felhasználói élmény biztosítására sütiket (cookie) használ:

A sütik anonim statisztikai információkat szolgáltatnak a látogatóról. Ezek pl. a következő adatok lehetnek: nyelvbeállítások, operációs rendszerek, böngészők, országok, behívó oldalak, látogatások helye, ideje és száma. A sütik megjegyzik a látogatók egyéni beállításait ami kényelmet nyújt a felhasználó következő látogatásakor és könnyebbé teszi a regisztrációt. A sütik használatával megjegyezzük a biztonságos keresésre vonatkozó beállításait, hogy ezáltal releváns hirdetéseket jelenítsünk meg Önnek. A sütik által tárolt információkat csak a Graphax.hu Kft munkatársai láthatják.

A sütik nem tárolnak személyes adatokat a felhasználóról, nem tudják a felhasználót személy szerint beazonosítani.

A sütik bármikor letilthatók és eltávolíthatók. Illetve böngészőjével privát böngészést is indíthat. Ezzel előfordulhat, hogy bizonyos tartalmakat nem érhetnek el a honlapunkon.

Az egyes böngészők cookie beállításairól részletesen itt olvashat:

A Graphax.hu Kft. nem vállal felelősséget a külső honlapok tartalmáért.

Felelősségkorlátozás

A graphax.hu webáruházon keresztül történő vásárlás feltételezi a vevő részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását. A felhasználó, illetve vevő tudomásul veszi, hogy a böngészéssel és a vásárlással kapcsolatos esetleges kockázatokat saját magának kell felmérnie, illetőleg magának kell gondoskodni a számítógépe biztonságos használatáról és az azon tárolt adatok védelméről.

A graphax.hu webáruház nem felel a vis maiorból eredő, vagy egyéb, az irányításán kívül eső események okán bekövetkező károkért, ideértve, de nem kizárólagosan a:
- weboldal használatából, vagy üzemzavarából,
- az adatok bárki által történő megváltoztatásából,
- az információtovábbítási késedelemből adódó,vírusok okozta,
- szoftverhibából, internetes hálózat hibájából, egyéb technikai jellegű hibából eredő, vonal, vagy rendszerhibából adódó károkért.
A graphax.hu webáruház jogosult a vásárlás feltételeit és szabályait, a jelen szabályzatot bármikor indoklás és külön értesítés nélkül, egyoldalúan módosítani. A módosítások a közzétételük időpontjától kezdve hatályosak és alkalmazandók.

Üzemeltető adatai, elérhetőségek

A graphax.hu webáruházat üzemelteti:

Graphax.hu Kft.
2040 Budaörs, Gyár u. 2.

Adószám: 12821112-2-13
Közösségi adószám: EU12821112
Cégjegyzékszám: 13-09-090832
Számlavezető: OTP Bank Nyrt.
Bankszámla: 11742173-20161592

Tel.: 06-23/951-389
Fax: 06-23/418-061
E-mail küldés

Nyitva tartás:
Hétfőtől - Csütörtökig: 08:00 - 17:00
Pénteken: 08:00 - 14:30